Soubor ke stažení

NAUČNÁ STEZKA O RADONU

Rizikem pro vaše plíce není jen cigareta, ale i radioaktivní plyn radon, který se běžně vyskytuje v přírodě i v domech.
 
Chcete-li se o radonu dozvědět více, vydejte se na procházku po naučné stezce, která byla umístěna do oblasti Jáchymova, neboť historicky první měření radonu v bytech na území ČR se uskutečnilo právě zde. V Jáchymově byla také na počátku 90. let 20. století realizována první ozdravná opatření. Vyšší koncentrace ve starších jáchymovských domech jsou i důsledkem bývalé důlní činnosti (stavby byly stavěny na vysoce propustných důlních výsypkách a ke stavbě domů byly používány radioaktivní odpady z místního smolince vzniklé pří výrobě barev pro keramický a sklářský průmysl).
 
Na pozůstatky hornické činnosti (kamenité odvaly či Důl Svornost, jehož radonová voda slouží k léčebným procedurám v Lázních Jáchymov) narazíte i na trase naučné stezky o radonu.
 

Stezka vychází od muzea, pokračuje po úpatí západních svahů a končí u lázeňského domu Radium palace. Postupně projdete klidnými místními komunikacemi s překrásným výhledem na východní svah a za Špitálním kostelíkem dojdete do cíle po pohodlné lesní cestě. Na trase dlouhé 3 km je umístěno 9 tabulí věnujících se následujícím tématům:

1. Působení radonu na zdraví člověka
2. Co vše ovlivňuje koncentraci radonu v domě
3. Zdroje radonu v domech
4. Jak se měří radon
5. První měření radonu a první ozdravná opatření na území ČR
6. Jak zvýšit účinnost stávajících nefunkčních opatření (nové a praxí ověřené postupy)
7. Jaká opatření pomohou snížit koncentraci radonu ve stávajících stavbách
8. Jak postupovat při ochraně nových staveb
9. Radonový program ČR

 

 Autor mapy města: Eduard Milka
 

Radonová naučná stezka vznikla v roce 2010 jako první svého druhu na světě v rámci Radonového programu ČR za finanční podpory Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a s přispěním Města Jáchymov.