Fakulta stavební ČVUT
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Thákurova 7
166 29 Praha 6

www.fsv.cvut.cz

 
Státní ústav radiační ochrany
Bartoškova 28
140 00 Praha 4

www.suro.cz

 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí 9
100 00 Praha 1

www.sujb.cz

 
Oficiální webové stránky k Radonovému programu ČR
www.radonovyprogram.cz
 
 
Informace o naučných stezkách v ČR
www.naucnoustezkou.cz
www.turistik.cz/cz/kategorie/krajina/naucne-stezky
www.stezky.unas.cz